Laatste Nieuws

Sample News feed

Subsidie voor rijksmonumenten

Subsidie voor rijksmonumenten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Ieder jaar kunt u voor rijksmonumenten een zogenaamde instandhoudingssubsidie aanvragen. Dat kan van 1 februari tot 31 maart.   Met deze subsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van zes jaar, op basis van een instandhoudingsplan. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van gebouwde rijksmonumenten die (oorspronkelijk) geen woonhuis zijn, zoals religieuze gebouwen, molens en industriële monumenten.

Meer

Bijna lente: grote schoonmaak

Bijna lente: grote schoonmaak

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Binnenkort gaan groenmedewerkers van verschillende aannemers stoepen en straten vegen en onkruid verwijderen. Belangrijk: bescherm uw gevelplanten!  ‘Wat is dát nu?! Mijn mooie stokroos is weg!’ Om dergelijke reacties te voorkomen, vraagt de gemeente bewoners die zelf een geveltuin/-beplanting hebben aangelegd, om deze te beschermen. Dit kan door bijvoorbeeld een halve stoeptegel op zijn kant te zetten of op een andere wijze een opstaande rand te maken. Op die manier kan het hete water van de onkruidbestrijder geen kwaad en ziet de chauffeur van de borstelmachine dat hij te maken heeft met een geveltuintje.

Meer

Verkiezingen: zorg en welzijn

Verkiezingen: zorg en welzijn

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 21 maart kiest Delft een nieuwe gemeenteraad. Welke ideeën hebben deelnemende partijen over Delftse kwesties? Deze week geven Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en GroenLinks hun kijk op zorg en welzijn in Delft.  Bram Stoop (Stadsbelangen Delft) stelt dat je zorg en welzijn niet moet meten, maar merken. “Ga eens in de wijken kijken waar veel ouderen wonen: stil op straat, gordijnen dicht – vereenzaming. Dat vind je niet terug in de rapporten en metingen.” Het alternatief van Stadsbelangen Delft: wijkraden: "Dankzij cliëntenraden in zorginstellingen sluit het zorgaanbod goed aan bij de zorgvrager. Analoog daaraan pleiten we voor wijkraden, die zich gaan bemoeien met het welzijnsaanbod in hun wijk.”

Meer

Proef met deelfietsen

Proef met deelfietsen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Deelfietsaanbieder Mobike start, in samenwerking met de gemeente en TU Delft, half maart een proef met deelfietsen in Delft.  Vijf organisaties in Science Park Zuid, ten zuiden van de Kruithuisweg, doen mee aan de proef: TU Delft, Applikon, Deltares, Exact en 3M. De proef biedt een kans om in de praktijk te onderzoeken of er in Delft vraag naar deelfietsen is. Mobike plaatst bij aanvang van de proef 100 fietsen op strategische punten, met name op de route van de stations naar de TU. De fietsen zijn uitgerust met een simkaart, GPS en bluetooth. Ze worden door gebruikers geparkeerd op de plaats van bestemming, waar de volgende gebruiker deze fiets weer kan oppikken. Via een app op de smartphone wordt de klant naar de dichtstbijzijnde fiets verwezen. Door deze technologie zijn de deelfietsen altijd goed te vinden. Daarnaast zijn de fietsen dankzij hun opvallende uiterlijk ook herkenbaar.

Meer

Vragen over fietsparkeren

Vragen over fietsparkeren

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college wil uit het Fonds Delft 2040 een miljoen euro reserveren om de problemen rond het fietsparkeren in de stad aan te pakken. In de commissie Ruimte en Verkeer werd wisselend gereageerd op dit voorstel.  Het grootste probleem is het tekort van 2000 fietsparkeerplaatsen op dit moment en een oplopend tekort in de toekomst tot 3700 fietsparkeerplekken. De maatregelen die het college voorstelt gaan over preventie (stallen op de juiste plek), capaciteit (voldoende stallingen), handhaving (optreden tegen verkeerd parkeren) en communicatie (uitleg over de maatregelen). Er kwamen veel vragen en opmerkingen over het voorstel en daarom wordt het onderwerp in de raadsvergadering op donderdag 8 maart verder besproken.

Meer

Stemhulp nu online

Stemhulp nu online

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Kiezers in Delft kunnen vanaf vandaag de stemhulp MijnStem voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart raadplegen. MijnStem Delft biedt met stellingen over gemeentelijke thema’s snel inzicht in partijstandpunten. Met een analyse van partijprogramma’s en in sessies met de politieke partijen is bepaald welke stellingen in de stemhulp komen. De stellingen in de stemhulp laten vooral zien op welke thema’s partijen van mening verschillen. Op die manier  weten inwoners wat er te kiezen valt.

Meer

College bezoekt Voordijkshoorn

College bezoekt Voordijkshoorn

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college van b&w bezoekt op dinsdag 6 maart de wijken Voordijkshoorn en Harnaschpolder. U kunt op deze dag mee-eten met het college en in gesprek gaan met burgemeester en wethouders.  Het college bezoekt alle Delftse wijken omdat het in gesprek met de stad wil en zijn betrokkenheid en zichtbaarheid wil vergroten. Dit doet het college door op locatie te vergaderen en na daarna de wijk in te gaan. Het college krijgt deze dag presentaties over en ontwikkelingen in de wijk en men gaat in gesprek met vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties en ondernemers. Ook  maakt het college een fietsronde. Van 17.30 tot 19.30 uur kunt u in wijkcentrum De Parel aan de Van Beresteynstraat 99 in gesprek met burgemeester en wethouders. Voor soep en broodjes wordt gezorgd.

Meer

De Groenste Delftenaar!

De Groenste Delftenaar!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Sebastiaan Adamo is de Groenste Delftenaar van 2017. Met vijf andere Delftenaren liet hij zien wat hij doet aan energiebesparing, huisisolatie en meer. ‘De concurrentie was groot, maar het gaat erom dat we samen werken aan een groenere maatschappij.’  De verkiezing van de Groenste Delftenaar 2017 werd vandaag bekendgemaakt tijdens het symposium 'Aftrap naar een aardgasvrij Delft'. In januari 2018 stemden inwoners online op hun favoriet en kozen uiteindelijk Delftenaar Sebastiaan Adamo met 108 stemmen. Concurrent Arnoud Walrecht kreeg 84 stemmen en op de derde plaats eindigde Marion Baas met 33 stemmen.

Meer

Help mee aan een veilige wijk

Help mee aan een veilige wijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Woont u in Voorhof en wilt u meehelpen de wijk veiliger en prettiger leefbaar te maken? Op maandag 19 februari is er een voorlichtingsavond over de mogelijke oprichting van een buurtpreventieteam.   Een buurtpreventieteam is een groep actieve buurtbewoners die zich wil inzetten voor meer veiligheid en leefbaarheid van hun buurt. Dit doet het team bijvoorbeeld door het lopen van rondes door de wijk, mensen zo nodig aan te spreken op gedrag en verdachte omstandigheden te signaleren en te melden bij gemeente of de politie.

Meer

Bijna in Delft: Happy Tosti!

Bijna in Delft: Happy Tosti!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In Den Haag, Hoofddorp, Leiden en Breda kun je voor ontbijtjes, koffie en lunches al terecht bij Happy Tosti. Zeer binnenkort kan dat ook in Delft.  Happy Tosti is een lunchrestaurant waar hoofdzakelijk mensen werken met een arbeidsbeperking. In 2015 opende de eerste vestiging de deuren in Den Haag; Hoofddorp en Leiden volgden snel daarop. Vorig jaar besloten de initiatiefnemers hun concept ook open te stellen voor franchisenemers. Met als ambitie: binnen vijf jaar vijfhonderd banen scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste franchise-Happy Tosti opende onlangs de deuren in Breda. Delft wordt de tweede, met Nikki van Boxtel als eigenaar. 

Meer

De Schatkaart langer open

De Schatkaart langer open

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Basisschool De Schatkaart in de Harnaschpolder blijft voorlopig open. Het college van Delft geeft de school de mogelijkheid om in ieder geval een jaar langer open te blijven.  Het gaat om een tijdelijke maatregel voor het schooljaar 2018-2019. Daardoor is er meer tijd om een onafhankelijke externe partij te laten onderzoeken wat de kansen zijn voor het basisonderwijs in Harnaschpolder. Wethouder Aletta Hekker van onderwijs is blij dat deze mogelijkheid kan worden geboden: “De Schatkaart biedt onderwijs van hoge kwaliteit en is van grote betekenis voor bewoners van Harnaschpolder en Voordijkshoorn. 

Meer

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In Delft doen tien politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De lijsttrekkers stellen zich voor.  De deelnemende partijen aan de komende verkiezingen zijn: D66, STIP, Onafhankelijk Delft, GroenLinks, PvdA, SP, VVD, CDA, Stadsbelangen en ChristenUnie.   De komende weken komen de lijsttrekkers van deze partijen allemaal aan het woord in de @Delft. Een week voor de verkiezingen worden de standpunten van de partijen over tal van onderwerpen naast elkaar gezet.

Meer

College maakt de balans op

College maakt de balans op

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delft kreeg in 2014 een nieuw gemeentebestuur. Nu, bijna vier jaar later, heeft het college van B en W de eindbalans opgemaakt. Alle doelen die het zich had gesteld, zijn gemeten. Conclusie: de meeste doelen zijn bereikt.  Delft stond vier jaar geleden voor forse opgaven. Zo moest de gemeente extra bezuinigen om de begroting op orde te krijgen. Delft weer financieel gezond krijgen was daarom een prioriteit van het college. Daarnaast heeft het gemeentebestuur ook plannen gemaakt om te werken aan een ‘nieuw perspectief voor de toekomst’. Over al die plannen heeft het college afspraken gemaakt met de gemeenteraad en in 2014 vastgelegd in een bestuursprogramma.

Meer

Getuigen gezocht van beroving

Getuigen gezocht van beroving

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De politie zoekt getuigen van een beroving die maandagavond 5 februari om 21.00 uur op de Latijns-Amerikalaan plaatsvond. Twee onbekende mannen spraken een 51–jarige Delftenaar aan en bedreigden hem met een wapen. Het slachtoffer werd gedwongen geld af te geven. Na de beroving gingen de mannen er direct vandoor. De recherche onderzoekt de zaak.  Van de verdachten is het volgende signalement bekend. Twee donker gekleurde mannen van 20 à 30 jaar. Een van de mannen droeg een wit petje. Van een van de verdachten is bekend dat hij een lengte heeft van ongeveer 1.80 meter. De tweede verdachte was iets kleiner. 

Meer

Proef met aanlichten Oostpoort

Proef met aanlichten Oostpoort

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op dinsdag 13 februari doet de gemeente een proef met het aanlichten van de Oostpoort. Tussen 20.00 en 21.00 uur worden verschillende mogelijkheden getest. De Oostpoort, één van de iconen van Delft, is in de avond gehuld in het donker. Vanwege haar betekenis voor de stad en haar centrale ligging wil de gemeente de Oostpoort ook in het donker zichtbaar maken. De gemeente heeft Atelier Licht en Kleur gevraagd om een lichtplan te maken en een proef te houden om het plan te toetsen. De ervaringen uit de proef worden gebruikt bij het maken van een definitief plan. De gemeente brengt dan in april de verlichting aan.

Meer

Carnaval in Kabbelgat

Carnaval in Kabbelgat

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op zaterdag 10 februari barst het carnaval in Delft – of nee: Kabbelgat – weer in alle hevigheid los.  De carnavalsoptocht legt dit jaar een andere route af dan in voorgaande jaren. Reden daarvan is een groot carnavalsfeest op de Markt. De route is iets ingekort en zal meer rondom de Markt gaan.  De optocht vertrekt om 13.00 uur vanaf de Surinamestraat / hoek Oostsingel, gaat langs het water op de Oostsingel, rechtsaf Koepoortbrug, linksaf Oranje Plantage, rechtsaf Zuiderstraat, rechtsaf Kruisstraat, rechtdoor langs Beestenmarkt, Burgwal, linksaf  Markt – en daar eindigt de optocht. 

Meer

Plannen voor Nieuw Delft

Plannen voor Nieuw Delft

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college heeft de gemeenteraad laten weten hoe het zuidelijk deel van Nieuw Delft kan worden ingericht. Het gaat om het gebied ten zuiden van de Westlandseweg.   Het gemeentebestuur wil dat in dit deel van Delft een gevarieerd aanbod van woningen, dienstverlening en kantoren komt en er is de wens om culturele en maatschappelijke voorzieningen te bouwen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. Het Van Leeuwenhoekpark dat op het dak van de tunnel wordt aangelegd, hoort ook bij de plannen.

Meer

Op naar 39 raadsleden

Op naar 39 raadsleden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 21 maart kiest Delft een nieuwe gemeenteraad.  De komende weken besteedt @Delft daar aandacht aan, onder meer door fractievoorzitters over Delftse thema’s aan het woord te laten. Wat voor Delft hebben zij voor ogen, en in welke mate is dat ook úw Delft? Meer daarover kunt u trouwens ook te weten komen tijdens een tweetal stadsdebatten op 12 maart, in Theater de Veste – van 18.00-19.00 uur (ook live te volgen via Radio West) en van 20.00-22.00 uur (ook live te volgen via Stadsradio Delft).

Meer

AFTRAP OMGEVINGSVISIE

AFTRAP OMGEVINGSVISIE

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet verplicht gemeenten een omgevingsvisie op te stellen waarin zij haar visie op de toekomst van de stad geeft. De gemeente gaat die visie samen met de stad opstellen.  De gemeente doet dat met Delfts Doen, de Delftse Participatieaanpak. Iedereen kan daarover meedenken – van oud tot jong. De gemeente gaat binnenkort over de omgevingsvisie in gesprek met jongeren tussen 11 en 25 jaar.

Meer

MEISJE IN DE SCHIJNWERPER

MEISJE IN DE SCHIJNWERPER

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op maandag 26 februari 2018 start het Mauritshuis met Het Meisje in de schijnwerper: een diepgaand onderzoeksproject naar het Meisje met de parel (1665) van Johannes Vermeer.   Foto Ivo Hoekstra/ Mauritshuis    Het Mauritshuis hoopt zo meer te weten te komen over de manier waarop Vermeer  Meisje met de parel schilderde en de materialen die hij gebruikte. Het onderzoek dat gebruikmaakt van de nieuwste technieken duurt twee weken en wordt uitgevoerd voor de ogen van het publiek in het Mauritshuis. Om het onderzoek aan het Meisje met de parel zichtbaar te maken voor bezoekers is in het museum een speciaal uit glas opgetrokken atelier gebouwd. Tot en met zondag 11 maart wordt het schilderij daar intensief onderzocht. In dezelfde ruimte is een multimediapresentatie waarin Mauritshuis-restaurator en onderzoeksleider Abbie Vandivere met video en blogs toelichting geeft op wat zich binnen het atelier afspeelt.

Meer

<< <Pagina 2 van 36> >>

52282